Zpěvníček
http://www.zpevnicek.cz

Pohár a kalich.

Klíč

1. EmiZvedněte poháry, Dpánové, už jen Gposlední Dpřípitek Emizbývá, 
  pohleďte, nad polem DŠpitálským Gvrcholek Droubení Gskrývá, 
                
  za chvíli Dzbyde tam popel a Emitráva, 
  nás čeká Dvítězství, bohatství, Emisláva. 

2. Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dobře se boří, 
  palcem k zemi ukázal, ať další hranice hoří, 
 /: ta malá země už nemá co získat, 
  teď bude tancovat, jak budem pískat. :/

R: AmiNáhle se pozvedl Dvítr a mocně Gvál, 
                
  Amiodněkud přinesl Dnápěv, sám si ho H7hrál, Ami G Emi H7 Emihm ..., 

3. Zvedněte poháry,D pánové, večer z Emikalichu Dbudeme Emipít. 

  Nad sruby korouhev zavlála, to však neznačí, že je tam sláva, 
  všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává, 
  ve znaku kalich, v kalichu víra, 
  jen pravda vítězí, v pravdě je síla. 

4. 'Modli se, pracuj a poslouchej,' kázali po celá léta, 
  Mistr Jan cestu ukázal proti všem úkladům světa, 
  /: být rovný s rovnými, muž jako žena, 
   dávat všem věcem ta pravá jména. :/

5. Do ticha zazněla přísaha - ani krok z tohoto místa, 
  se zbraní každý vyčkává, dobře ví, co se chystá, 
  nad nimi stojí muž, přes oko páska, 
  slyšet je dunění a dřevo praská. 

R: AmiNáhle se pozvedl Dvítr a mocně Gvál, 
 
  Amiodněkud přinesl Dnápěv, sám si ho H7hrál: 
  Kdož jsú boží bojovníci a zákona jeho, 
  prostež od Boha pomoci a úfajte v něho ... 


Transpozice akordů: (původní E)
| C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | B | H |

Přidal/a: Rusalka
Datum: 26. 8. 2010
Viděno: 3009
o zpěvníček se stará: Michelle  e-mail: michaela.svecova[zavinac]gmail.com